FRONT SQUAT

Front Squat er en knebøy som i tillegg til vanlig knebøy, stiller enda større krav til stabilisering av ryggsøylen og mobiliteten. Øvelsen er grunnleggende i mange av de olympiske løftene, og er svært overførbar til hverdagen hvor ting vi løfter ofte ikke kan legges på nakken.

 
 

Utførelse

Front Squat gjennomføres i stor grad som vanlig knebøy. Forskjellen er at stangen er på fremsiden. Dette gjør at tyngdepunktet faller lengre frem, og krever at en holder overkroppen i mer oppreist stilling for å kontrollere vekten. Samtidig stiller selve hånd og skulderposisjonen store krav til bevegelighet. Ideelt sett holder man rundt stangen med hele hånden, albuene peker rett frem og vekten hviler på skuldrene. Dersom dette er vanskelig kan man tillate seg å ikke holde fullt rundt stangen med alle fingrene.

 

bunn posisjon